Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης

Οι Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης απευθύνονται σε εταιρείες ή οργανισμούς που θέλουν να μετατρέψουν τα φυσικά τους έγγραφα σε ψηφιακά.

Δείτε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε πλήρη ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση οποιουδήποτε έργου σάρωσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης, με βάση τις συμβουλευτικές υπηρεσίες

Δείτε περισσότερα