Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για λύσεις ψηφιακής αρχειοθέτησης Από έντυπα έγγραφα σε έτοιμα δεδομένα για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Έργα Ψηφιοποίησης

Η IID Α.Ε. προσφέρει ολιστικές λύσεις ψηφιακής αρχειοθέτησης , οι οποίες περιλαμβάνουν Υπηρεσίες Σάρωσης & Ευρετηρίασης Εικόνας για τη δημιουργία ψηφιακών αρχείων. Επιπλέον, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε πλήρη ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση οποιουδήποτε έργου σάρωσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης, βάσει συμβουλευτικών υπηρεσιών.Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν σκοπό είτε να αυτοματοποιήσουν τη χειροκίνητη διαδικασία αρχειοθέτησης που ακολουθούν, είτε να βελτιώσουν την ήδη αυτοματοποιημένη, εφόσον υπάρχει. Όποια και αν είναι η κατάσταση αυτοματοποίησης της αρχειοθέτησης με τον οργανισμό, η IID S.A. είναι σε θέση να αναλάβει την ολοκλήρωσή της, δεδομένης της εμπειρίας και της εξειδίκευσής μας τόσο στη διαχείριση έντυπων πληροφοριών όσο και στη μετατροπή τους σε ψηφιακή.

Στάδια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ανάλυση Αναγκών
Ανάλυση και καταγραφή των αναγκών και της ιδιαιτερότητας του έργου Αρχειοθέτησης.
Δημιουργία Προτάσεων Υλοποίησης
Σχεδιασμός λύσεων και καθορισμός προδιαγραφών, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε έργου.
Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων
Τεχνική αξιολόγηση όλων των εναλλακτικών προτάσεων και επιλογή της καλύτερης λύσης.
Εφαρμογή και Εποπτεία
Υλοποίηση του έργου ψηφιακής αρχειοθέτησης και επίβλεψη εγκατάστασης υλικού και λογισμικού.
Εισαγωγή ήδη υπαρχόντων εγγράφων
Εισαγωγή έντυπων και ψηφιακών πληροφοριών στο σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης.
Ποιοτικός Έλεγχος του Συστήματος
Έλεγχος και συντήρηση του νέου συστήματος ψηφιακής αρχειοθέτησης, για την αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών ή διαχειριστικών προβλημάτων.