Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) by Συλλογή Δεδομένων IID & p o w e r e d

Για προσωπική χρήση

OCR, PDF ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δείτε Περισσότερα

Αυτοματοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο

ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΑ

Δείτε Περισσότερα

Εργαλεία για προγραμματιστές

OCR/ICR SDKS

Δείτε Περισσότερα