Συλλογή Δεδομέων

& Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)

Για ατομική παραγωγή

OCR, PDF ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δείτε Περισσότερα

Αυτοματοποίηση σε συλλογικό επίπεδο

ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΑ

Δείτε Περισσότερα

Εργαλεία για προγραμματιστές

OCR/ICR SDKS

Δείτε Περισσότερα